Fundacja od marca 2016 r. realizuje dwa programy edukacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży w ramach zadania publicznego przyznanego przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy:

 

  • "Angielski na 5. ZajÄ™cia wyrównawcze z jÄ™zyka angielskiego dla dzieci i mÅ‚odzieży zagrożonej wykluczeniem spoÅ‚ecznym",
 
  • "Niemiecki na 5. ZajÄ™cia wyrównawcze z jÄ™zyka niemieckiego dla dzieci i mÅ‚odzieży zagrożonej wykluczeniem spoÅ‚ecznym".

 

 
 Powered by: www.cdx.pl