Fundacja od marca 2016 r. realizuje dwa programy edukacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży w ramach zadania publicznego przyznanego przez Biuro Edukacji Miasta Stołecznego Warszawy:

 

  • "Angielski na 5. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym",
 
  • "Niemiecki na 5. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym".

 

 
 Powered by: www.cdx.pl