W 2017 r. Fundacja zrealizowaÅ‚a drugÄ… edycjÄ™ projektu "Różni i równi. Warsztaty dla nauczycieli szkóÅ‚ ponadpodstawowych" wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków programu polskiej wspóÅ‚pracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  W ramach projektu przeprowadzono warsztaty w szkoÅ‚ach w Nowym Dworze Mazowieckim i w Karczewie. Warsztaty obejmowaÅ‚y:

 

 

Zapraszamy do zapoznania siÄ™ ze skrytpem warsztatowym oraz sprawozdaniem z projektu.

 

W 2016 r. Fundacja zrealizowaÅ‚a projekt "Różni i równi. Warsztaty dla nauczycieli szkóÅ‚ ponadpodstawowych" wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków programu polskiej wspóÅ‚pracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.  W ramach projektu przeprowadzono warsztaty dla nauczycieli szkóÅ‚ ponadpodstawowych w Ożarowie Mazowieckim, które obejmowaÅ‚y te same moduÅ‚y co tegoroczne warsztaty.

 

GÅ‚ównymi celami projektu byÅ‚o przeÅ‚amanie stereotypów dotyczÄ…cych uchodźców utrwalanych przez media, zainspirowanie nauczycieli do wÅ‚Ä…czania tematyki uchodźczej do zajęć szkolnych, a także zachÄ™cenie ich do wÅ‚Ä…czania w edukacjÄ™ globalnÄ… metody Design Thinking.

 

Zapraszamy do zapoznania siÄ™ ze skrytpem warsztatowym oraz sprawozdaniem z projektu.

 

 
 Powered by: www.cdx.pl