Projekt "Niemiecki na 5. Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" był realizowany przez Fundację w 2016 roku i był skierowany do wychowanków dziennych placówek opiekuńczo-wychowawczych znajdujących się na terenie Warszawy. W projekcie brały udział cztery ośrodki z Wawra, Pragi Północ, Pragi Południe oraz Śródmieścia.

 

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz promowanie edukacji językowej jako ważnego czynnika ułatwiającego lepszy start w dorosłość.

 

Uczestnicy projektu brali udział w zajęciach językowych. W ramach projektu przewidziano również realizację warsztatów motywacyjnych.

 
 Powered by: www.cdx.pl