Projekt "Niemiecki na 5. ZajÄ™cia wyrównawcze z jÄ™zyka niemieckiego dla dzieci i mÅ‚odzieży zagrożonej wykluczeniem spoÅ‚ecznym" byÅ‚ realizowany przez FundacjÄ™ w 2016 roku i byÅ‚ skierowany do wychowanków dziennych placówek opiekuÅ„czo-wychowawczych znajdujÄ…cych siÄ™ na terenie Warszawy. W projekcie braÅ‚y udziaÅ‚ cztery oÅ›rodki z Wawra, Pragi PóÅ‚noc, Pragi PoÅ‚udnie oraz ÅšródmieÅ›cia.

 

Celem projektu byÅ‚o wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i mÅ‚odzieży oraz promowanie edukacji jÄ™zykowej jako ważnego czynnika uÅ‚atwiajÄ…cego lepszy start w dorosÅ‚ość.

 

Uczestnicy projektu brali udziaÅ‚ w zajÄ™ciach jÄ™zykowych. W ramach projektu przewidziano również realizacjÄ™ warsztatów motywacyjnych.

 
 Powered by: www.cdx.pl