25 października w siedzibie Fundacji odbyły się się warsztaty „ O edukacji globalnej… przy kawie” organizowane przez naszą Fundację w ramach I. Warszawskiego Pozarządowego Tygodnia Edukacyjnego.Przy kubku kawy i herbaty uczniowie warszawskich liceów mogli wziąć udział w dyskusji dotyczącej najważniejszych współczesnych wyzwań edukacji globalnej.

 

Punktem wyjścia do spotkania i dyskusji była książka pt. "Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne", której współredaktorem naukowym jest gość zaproszony przez Fundację do udziału w wydarzeniu - prof. SGH, dr hab. Magdalena Proczek.


 

Zdjęcie użytkownika Fundacja

 
 Powered by: www.cdx.pl