25 października w siedzibie Fundacji odbyÅ‚y siÄ™ siÄ™ warsztaty „ O edukacji globalnej… przy kawie” organizowane przez naszÄ… FundacjÄ™ w ramach I. Warszawskiego PozarzÄ…dowego Tygodnia Edukacyjnego.Przy kubku kawy i herbaty uczniowie warszawskich liceów mogli wziąć udziaÅ‚ w dyskusji dotyczÄ…cej najważniejszych wspóÅ‚czesnych wyzwaÅ„ edukacji globalnej.

 

Punktem wyjÅ›cia do spotkania i dyskusji byÅ‚a książka pt. "Zrównoważony rozwój a globalne dobra publiczne", której wspóÅ‚redaktorem naukowym jest gość zaproszony przez FundacjÄ™ do udziaÅ‚u w wydarzeniu - prof. SGH, dr hab. Magdalena Proczek.


 

Zdjęcie użytkownika Fundacja

 
 Powered by: www.cdx.pl