Fundacja w 2016 r. zrealizowała projekt "Dzień różności i równości. Organizacja konkursu plastycznego oraz warsztatów edukacji globalnej dla dzieci i młodzieży w placówkach socjoterapeutycznych na terenie M. st. Warszawy". Celem projektu było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat najważniejszych współczesnych wyzwań takich jak kryzys uchodźczy, migracje, zmiany klimatu, konflikty zbrojne, głód, czy ubóstwo oraz zwrócenie uwagi na możliwości podejmowania działań na poziomie lokalnym mających wpływ na kwestie globalne.

 

Warsztaty edukacji globalnej odbyły w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. Henryka Jordana w dniu 7 grudnia 2016 r. Podczas obchodów Dnia Różności i Równości rozstrzygnięto również konkurs plastyczny, w którym nagrodzono wychowanków Ogniska.

 

Laureaci konkursu w kategorii 7-9 lat:

 

I miejsce - Weronika Sosięska

 

 

II miejsce - Magdalena Pałka

 

 

III miejsce - Basia Gostkiewicz

 

 

Laureaci konkursu w kategorii od 10 lat:

 

I miejsce - Klara Śliwa

 

 

II miejsce - Olek Olędzki

 

 

III miejsce - Maja Oleksowicz

 

 

 

 
 Powered by: www.cdx.pl