Fundacja w 2016 r. zrealizowaÅ‚a projekt "DzieÅ„ różnoÅ›ci i równoÅ›ci. Organizacja konkursu plastycznego oraz warsztatów edukacji globalnej dla dzieci i mÅ‚odzieży w placówkach socjoterapeutycznych na terenie M. st. Warszawy". Celem projektu byÅ‚o upowszechnienie wÅ›ród dzieci i mÅ‚odzieży wiedzy na temat najważniejszych wspóÅ‚czesnych wyzwaÅ„ takich jak kryzys uchodźczy, migracje, zmiany klimatu, konflikty zbrojne, gÅ‚ód, czy ubóstwo oraz zwrócenie uwagi na możliwoÅ›ci podejmowania dziaÅ‚aÅ„ na poziomie lokalnym majÄ…cych wpÅ‚yw na kwestie globalne.

 

Warsztaty edukacji globalnej odbyÅ‚y w Ognisku Pracy Pozaszkolnej nr 2 im. Henryka Jordana w dniu 7 grudnia 2016 r. Podczas obchodów Dnia RóżnoÅ›ci i RównoÅ›ci rozstrzygniÄ™to również konkurs plastyczny, w którym nagrodzono wychowanków Ogniska.

 

Laureaci konkursu w kategorii 7-9 lat:

 

I miejsce - Weronika Sosięska

 

 

II miejsce - Magdalena Pałka

 

 

III miejsce - Basia Gostkiewicz

 

 

Laureaci konkursu w kategorii od 10 lat:

 

I miejsce - Klara Åšliwa

 

 

II miejsce - Olek Olędzki

 

 

III miejsce - Maja Oleksowicz

 

 

 

 
 Powered by: www.cdx.pl