W dniu 7 grudnia 2016 r. w Ośrodku Socjoterapeutycznym im. Matki BoĹźej Miłosierdzia przy ul. Azaliowej 10 w Warszawie Fundacja przeprowadziła zajęcia dla dzieci i młodzieĹźy dotyczące najwaĹźniejszych współczesnych wyzwań globalnych, powiązań między tymi procesami, róĹźnic między Globalnym Południem i Globalną Północą oraz roli jednostki w kształtowaniu sprawiedliwego świata.

Zajęcia odbyły się podczas obchodów Dnia RóĹźności i Równości, w którym rozstrzygnięto równieĹź konkurs plastyczny poświęcony globalnym problemom takim jak głód, ubóstwo, wojny i terroryzm, migracje, zmiany klimatu, czy nadmierne wykorzystywanie zasobów naturalnych.

Laureaci konkursu:

kategoria 7-9 lat

I miejsce - Weronika Sosińska

II miejsce - Magdalena Pałka

III miejsce - Basia Gostkiewicz

kategoria od 10 lat

I miejsce - Klara Śliwa

II miejsce - Olek Olędzki

III miejsce - Maja Oleksowicz

 
 Powered by: www.cdx.pl