Fundacja w 2016 r. zrealizowała projekt "Dzień równości i równości. Organizacja konkursu plastycznego oraz warsztatów edukacji globalnej dla dzieci i młodzieży w placówkach socjoterapeutycznych na terenie M. st. Warszawy". Celem projektu było upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat najważniejszych współczesnych wyzwań takich jak kryzys uchodźczy, migracje, zmiany klimatu, konflikty zbrojne, głód, czy ubóstwo oraz zwrócenie uwagi na możliwości podejmowania działań na poziomie lokalnym mających wpływ na kwestie globalne.

 

Warsztaty edukacji globalnej odbyły się w Ośrodku Socjoterapeutycznym im. Matki Bożej Miłosierdzia przy ul. Azaliowej 10 w Warszawie w dniu 14 grudnia 2016 r. Podczas obchodów Dnia Różności i Równości rozstrzygnięto również konkurs plastyczny, w którym nagrodzono wychowanków Ośrodka.

 

Laureaci konkursu:

 

I miejsce - Paweł Dołęga

 

 

II miejsce - Kuba Wiese

 

 

III miejsce - Maria Pietrzak

 

 

Wyróżnienienie - Karol Piecko

 

 

Wyróżnienie  - Przemek Dmoch

 

 

 

 
 Powered by: www.cdx.pl