Fundacja w 2016 r. zrealizowaÅ‚a projekt "DzieÅ„ równoÅ›ci i równoÅ›ci. Organizacja konkursu plastycznego oraz warsztatów edukacji globalnej dla dzieci i mÅ‚odzieży w placówkach socjoterapeutycznych na terenie M. st. Warszawy". Celem projektu byÅ‚o upowszechnienie wÅ›ród dzieci i mÅ‚odzieży wiedzy na temat najważniejszych wspóÅ‚czesnych wyzwaÅ„ takich jak kryzys uchodźczy, migracje, zmiany klimatu, konflikty zbrojne, gÅ‚ód, czy ubóstwo oraz zwrócenie uwagi na możliwoÅ›ci podejmowania dziaÅ‚aÅ„ na poziomie lokalnym majÄ…cych wpÅ‚yw na kwestie globalne.

 

Warsztaty edukacji globalnej odbyÅ‚y siÄ™ w OÅ›rodku Socjoterapeutycznym im. Matki Bożej MiÅ‚osierdzia przy ul. Azaliowej 10 w Warszawie w dniu 14 grudnia 2016 r. Podczas obchodów Dnia RóżnoÅ›ci i RównoÅ›ci rozstrzygniÄ™to również konkurs plastyczny, w którym nagrodzono wychowanków OÅ›rodka.

 

Laureaci konkursu:

 

I miejsce - Paweł Dołęga

 

 

II miejsce - Kuba Wiese

 

 

III miejsce - Maria Pietrzak

 

 

Wyróżnienienie - Karol Piecko

 

 

Wyróżnienie  - Przemek Dmoch

 

 

 

 
 Powered by: www.cdx.pl