Projekt "Angielski na 5. ZajÄ™cia wyrównawcze z jÄ™zyka angielskiego dla dzieci i mÅ‚odzieży zagrożonej wykluczeniem spoÅ‚ecznym" jest skierowany do wychowanków dziennych placówek opiekuÅ„czo-wychowaczych znajdujÄ…cych siÄ™ na terenie Warszawy. W projekcie obecnie udziaÅ‚ biorÄ… cztery oÅ›rodki z Wawra, Pragi PóÅ‚noc, Pragi PoÅ‚udnie oraz ÅšródmieÅ›cia.

 

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i mÅ‚odzieży oraz promowanie edukacji jÄ™zykowej jako ważnego czynnika uÅ‚atwiajÄ…cego lepszy start w dorosÅ‚ość.

 

Uczestnicy projektu biorÄ… udziaÅ‚ w zajÄ™ciach jÄ™zykowych. Przewidziano również przeprowadzenie warsztatatów motywacyjnych.

 

Obecnie Fundacja realizuje drugą edycję projektu. Zajęcia w ramach tej edycji rozpoczęły się z początkiem roku szkolnego - 1 września 2017 roku i będą się odbywać do 30 czerwca 2018 roku.

 

Projekt jest wspóÅ‚finansowany ze Å›rodków Miasta StoÅ‚ecznego Warszawy.

 

 

 
 Powered by: www.cdx.pl