Projekt "Angielski na 5. Zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym" jest skierowany do wychowanków dziennych placówek opiekuńczo-wychowaczych znajdujących się na terenie Warszawy. W projekcie obecnie udział biorą cztery ośrodki z Wawra, Pragi Północ, Pragi Południe oraz Śródmieścia.

 

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz promowanie edukacji językowej jako ważnego czynnika ułatwiającego lepszy start w dorosłość.

 

Uczestnicy projektu biorą udział w zajęciach językowych. Przewidziano również przeprowadzenie warsztatatów motywacyjnych.

 

Obecnie Fundacja realizuje drugą edycję projektu. Zajęcia w ramach tej edycji rozpoczęły się z początkiem roku szkolnego - 1 września 2017 roku i będą się odbywać do 30 czerwca 2018 roku.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Stołecznego Warszawy.

 

 

 
 Powered by: www.cdx.pl