O Fundacji EDUKACJA DLA NAS

 

Fundacja została założona w 2014 r. z inicjatywy ekspertów i entuzjastów edukacji językowej, europejskiej oraz finansowej, z pasji uczenia oraz przekonania, że kapitał intelektualny i społeczny stanowią najważniejsze zasoby w budowaniu zrównoważonej gospodarki i szczęśliwego społeczeństwa.  

 

Fundacja EDUKACJA DLA NAS realizuje projekty z zakresu:

  • edukacji językowej,
  • edukacji europejskiej,
  • edukacji finansowej,
  • edukacji globalnej.

 

Główne cele Fundacji to:

  • wyrównywanie szans dzieci i młodzieży oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu;
  • budowanie społeczeństwa obywatelskiego;
  • promowanie wartości europejskich.  

 

Fundacja promuje również debatę na temat sposobów podnoszenia innowacyjności polskiej gospodarki oraz pragnie inspirująco oddziaływać na relacje między nauką a przemysłem.

 

 
 Powered by: www.cdx.pl