O Fundacji EDUKACJA DLA NAS

 

Fundacja zostaÅ‚a zaÅ‚ożona w 2014 r. z inicjatywy ekspertów i entuzjastów edukacji jÄ™zykowej, europejskiej oraz finansowej, z pasji uczenia oraz przekonania, że kapitaÅ‚ intelektualny i spoÅ‚eczny stanowiÄ… najważniejsze zasoby w budowaniu zrównoważonej gospodarki i szczęśliwego spoÅ‚eczeÅ„stwa.  

 

Fundacja EDUKACJA DLA NAS realizuje projekty z zakresu:

  • edukacji jÄ™zykowej,
  • edukacji europejskiej,
  • edukacji finansowej,
  • edukacji globalnej.

 

GÅ‚ówne cele Fundacji to:

  • wyrównywanie szans dzieci i mÅ‚odzieży oraz przeciwdziaÅ‚anie wykluczeniu spoÅ‚ecznemu;
  • budowanie spoÅ‚eczeÅ„stwa obywatelskiego;
  • promowanie wartoÅ›ci europejskich.  

 

Fundacja promuje również debatÄ™ na temat sposobów podnoszenia innowacyjnoÅ›ci polskiej gospodarki oraz pragnie inspirujÄ…co oddziaÅ‚ywać na relacje miÄ™dzy naukÄ… a przemysÅ‚em.

 

 
 Powered by: www.cdx.pl